Palveluskoirat

Koiria on jalostettu monesta eri syystä, mutta aina syynä on ollut joku ihmisen tarve. Koiran hajuaisti on esimerkiksi saanut aikaan sen, että koirasta on jalostettu erilaisia palveluskoiria esimerkiksi lainvalvontatyöhön. Palveluskoira on koira, joka on koulutettu toimimaan ihmisen apuna erilaisissa erikoistehtävissä kuten etsintä ja suojelu. Palveluskoiria on koulutettu yli sadan vuoden ajan esimerkiksi etsimään kadonneita ja haavoittuneita sekä jäljittämään maastossa rikollisia. Palveluskoiria käytetään myös erilaisten esineiden ja aineiden etsintään. Palveluskoirien tehtävänä on myös suojella ohjaajaansa sekä vartioida sille vartioitavaksi annettua omaisuutta tai aluetta. Perinteisesti palveluskoirina ovat toimineet keskikokoiset, voimakkaat ja hyvin liikkuvat rodut. Tällaisia rotuja ovat esimerkiksi saksanpaimenkoira, bokseri, dobermann, rottweiler ja belgianpaimenkoira. Rotuja on kaikkiaan 51, joilla oikeus osallistua palveluskoirakokeeseen.

Palveluskoirakoe

Kokeessa tarkistetaan koiran luontaiset taipumukset erilaisten tehtävien suorittamiseen sekä koiran kyky omaksua koulutus. Koiran kokonaisvaltaista testaamista voidaankin verrata vaatimuksiin, joita esimerkiksi uusimmat kasinot joutuvat ennen julkaisuaan viranomaisille hyväksytysti suorittamaan. Mikäli kokeita ei läpäise, ei asiaa palveluskoiraksi ole. Kokeiden avulla havaitaan koiran koulutettavuuteen vaikuttavat periytyvät tekijät ja ominaisuudet. Erilaiset koelajit ovat: hakukoe, viestikoe, jälkikoe, etsintäkoe, suojelukoe, pelastuskoirakoe, valjakkokoe sekä opastuskoe. Koiran pitää ennen kaikkea suorittaa hyväksytysti käyttäytymiskoe. Käyttäytymiskokeen lisäksi kaikissa koelajeissa on samanlainen tottelevaisuusosio. Siinä testataan koiran ohjattavuus, temperamentti sekä vietti- ja työskentelykestävyys sekä koiran hermorakenne. Testit tehdään suorituksilla kuten paikalla makaaminen, seuraaminen ohitettavista ihmisistä, liikkeestä istuminen, liikkeestä seisominen ja liikkeestä maahanmeno, luoksetulo, eteen lähetyse sekä esineen noutaminen. Koiran tulee myös ylittää erilaisia esteitä. Koirat testataan myös maastossa. Kokeissa tuomari arvostelee koiran suorituksen ja antaa suoritusta kuvaavan arvosanan ja pisteet. Kaikki kokeen eri osat ja niiden pisteet lasketaan yhteen ja pisteiden yhteismäärä kertoo, onko koira suorittanut kokonaiskokeen hyväksytysti. Säännöt näihin kokeisiin on saatavilla Suomen Palvelukoiraliitosta.

Palveluskoirat

Palveluskoira harrastuksena

Jokainen palveluskoira ei tarvitse tulla ”ammattilaiseksi” vaan palveluskoiratoimintaa voi myös harrastaa. Useimmiten tämä toiminta on paikallisten koirayhdistysten järjestämää ryhmätoimintaa, missä pääsee myös tapaamaan toisia koiranomistajia. Koiralle sopivaan lajiin vaikuttaa koiran oma fysiikka, luonne ja ohjaajan oma mieltymys harrastukseen. Harrastuksen yhteydessä palveluskoirat voivat osallistua kilpaluihin, joita on niin piiritasolla, suomenmestaruuskokeita sekä esimerkiksi rotujen mestaruuksia. Kisoja on sekä kansallisia, pohjoismaisia sekä Euroopan- että Maailmanmestaruustason kilpailuja. Kaikki palveluskoiralajit vaativat koiralta hyvää kuntoa.

Poliisikoira

Koska koiran hajuaisti on noin miljoona kertaa ihmisen hajuaistia tarkempi, käytetään sitä paljon erilaisten asioiden löytämisessä: huumeet, raha, räjähdysaineet, yleensäkin kaikki kielletyt aineet. Poliisikoiralaitos hankkii kaikki poliisin käyttöön tulevat koirat. Poliisikoirat hankitaan pääosin yksityisiltä kasvattajilta tai koiranomistajilta joko pentuina tai nuorina aikuisina. Koiria hankitaan sekä Suomesta että ulkomailta. Suomen poliisilla on 201 koiraohjaajaa, joilla on reilut 250 koiraa. Yleisimmät poliisikoirarodut ovat saksanpaimenkoira ja belgianpaimenkoira malinois. Näiden lisäksi erikoiskoiriksi koulutetaan myös englanninspringerspanieleja ja labradorinnoutajia. Suomalainen poliisikoira koulutetaan niin hallittavuuteen, voimankäyttöön, jäljestämiseen, henkilö- ja tavaraetsintään ja lisäksi jokainen koira saa oman erikoiskoulutuksensa. Suomalainen poliisikoira on todellinen monikäyttökoira. Koira voi erikoistua huumausaineiden, räjähdysaineiden, rahan, palavien nesteiden tai ruumiiden etsintään. Poliisikoira asuu ohjaajansa kotona. Ne jäävät eläkkeelle 10 vuotiaina ja useimmiten jäävät eläkkeelläkin ohjaajansa perheeseen.

Tullikoira

Koira tuli tullin avuksi Ruotsista saatujen hyvien kokemusten kautta vuonna 1969 huumausaineiden etsintään. Neljä ensimmäistä koiraa, Eri, Eka, Luija ja Jopi, valmistuivat ohjaajineen kurssilta saman vuoden joulukuussa. Opaskoirana käytetty labradorinnoutaja osoittautui erittäin sopivaksi huumeiden etsintään, ja lisää koiria hankittiin heti vuonna 1970 2000-luvun alussa tulivat ensimmäiset savukekoirat ja 2014 alettiin koiran avulla etsiä myös rahaa. Vuonna 2016 tulivat aseet ja räjähteet ja 2018 eläinperäiset elintarvikkeet. Suomen tullilla on noin 50 koiraa, joista suurin osa on labradorinnoutajia. Tullin sivulla on tietoja jokaisesta työssä olevasta koirasta sekä missä voi tavata tullikoira. Lisäksi tullin sivustolla on mahdollisuus tehdä lahjoituksia koirille. Tullikoiran koulutus lähtee sosiaalistamisesta, ympäristöharjoittelusta sekä tulevaan työympäristöön tutustumisesta. Vuoden tutustumisen jälkeen koiralla on jo tarvittava osaaminen oikean tullivalvonnan muuttumiin ympäristöihin ja tilanteisiin. Kerran koulutettua koiraa ja ohjaajaa koulutetaan ja testataan tasaisin testein aina koiran eläkkeelle siirtymiseen saakka. Tullikoiran koulutus perustuu leikkiin ja koulutus aloitetaan koiran ollessa 1 vuoden ikäinen. Koira reagoi opetettuihin hajuihin missä ja milloin tahansa, myös ilman eri käskyä. Koira löytää huumeen, savukkeet tai käteisen rahan olosuhteista riippuen kohtuullisen nopeasti. Sillä ei ole mitään ennakkoluuloja siitä, missä tai kenellä niitä voi tai ei voi olla.

Palveluskoira

Yksi tunnetuimmista palveluskoirista on koira, joka auttaa sokeaa isäntäänsä tai emäntäänsä. Opaskoiratoiminnan Suomessa aloitti Suomen Punainen Risti jo vuonna 1940 kun ensimmäiset opaskoirat luovutettiin talvisodassa sokeutuneille. Kaikki alkoi marsalkka Mannerheimin aloitteesta. Opaskoirakoulutus siirtyi 1945 Sotasokeat ry:lle ja 1986 Näkövammaisten Keskusliitto ry:lle. Opaskoiran toiminta perustuu koiran ja koiran käyttäjän väliseen yhteistyöhön. Koirankäyttäjä tietää minne mennään ja mitä reittiä ja koiran tehtävänä on opastaa sen reitin läpikulku turvallisesti. Opaskoira kiertää esteet, hakee kohteita ja ilmaisee pysähtymällä niin kadunreunat kuin liikenneväylien ylityskohdat. Opaskoiralla on työssään valjaat eikä sitä saa häiritä työssään.

Opaskoiraksi

Jotta koira hyväksyttäisiin opaskoirakoulutukseen, tulee koiran olla terve ja luonteeltaan keskittymiskykyinen, tasapainoinen ja yhteistyöhaluinen. Itse koulutus kestää kuusi kuukautta, minkä aikana koira oppii liikkumaan turvallisesti maaseutu- ja kaupunkiympäristössä, julkisissa sisätiloissa sekä erilaisissa liikennevälineissä kuten linja-autot ja junat. Suomessa toimii noin 230 opaskoiraa ja suosituin rotu opaskoirissa on labradorinnoutaja. Koira voi olla opaskoirana niin kauan, kunnes koira täyttää 12 vuotta, ja on aika siirtyä eläkkeelle.