Koiran hankkiminen lapsiperheeseen

Mitä tulee ottaa huomioon hankittaessa koiraa lapsiperheeseen?

Jos koira hankitaan lapsiperheeseen, kannattaa valita yksilö, joka tulee hyvin lasten kanssa toimeen. Osa roduista sopii lapsiperheeseen toisia paremmin, mutta myös sekarotuisista koirista voi löytää kivan kaverin lapsille.

Pienikokoisten koirien etu on se, että lapsikin voi ottaa koiran syliin ja taluttaa koiraa. Huono pkids-dogs-16uoli on se, että kääpiökokoinen koira on aika herkkä eikä kestä lasten kovaa käsittelyä. Tietenkään mitään eläintä ei saa käsitellä kovakouraisesti, mutta kääpiökokoiset eläimet ovat erityisen herkkiä kovakouraiselle kohtelulle. Kovin suurta koiraa ei pienikokoinen lapsi voi taluttaa eikä sitä tietenkään voi pitää sylissä. Isokokoinen koira tulee myös kouluttaa erityisen hyvin, ettei se hyppää lasta vasten ja kaada tätä kumoon.

Vaikka lapsi kinuaisi koiraa, ei eläimen hoitoa voi koskaan jättää pelkästään lapsen vastuulle, vaan aikuisen on oltava valmis hoitamaan koiraa sekä ottamaan siitä päävastuu. Lapsen innostus saattaa haihtua jo ensimmäisen viikon jälkeen kun koira on tullut taloon eikä pieneltä lapselta toisaalta voikaan odottaa kovin pitkäjänteistä omistautumista koiranhoidolle.

Mitä lemmikkieläin opettaa lapselle?

Lemmikkieläin on monen lapsen hyvä, tai jopa paras, ystävä. Se opettaa lapselle toisesta elävästä olennosta huolehtimista ja toisen asemaan asettumista ja antaa lapselle tilaisuuden osoittaa hellyyttä vielä siinäkin vaiheessa, kun lapsi saattaa tuntea olevansa jo liian iso käpertymään äidin syliin. Koiran omistaminen voi olla erityisen tärkeää yksinäiselle lapselle, joka joutuu esimerkiksi olemaan paljon yksin kotona vanhempien töiden vuoksi tai jolla ei syystä tai toisesta ole paljon ystäviä. Luotettavalle lemmikille lapsi voi kertoa kaiken eikä eläin kerro näitä salaisuuksia tai lapsen mieltä painavia asioita eteenpäin. Eläinten on todettu lievittävän yksinäisyyttä.

Lapselle kannattaa antaa hoitovastuuta ikätasoisesti, mutta vanhemman tulee aina olla lapsen tukena koiranhoidossa ohjaten lasta kohtelemaan lemmikkiään oikealla tavalla. Kun koira tottelee lasta tai juoksee lasta vastaan tämän tullessa koulusta kotiin, saa lapsi onnistumisen elämyksiä, jotka saattavat jopa nostaa hänen itsetuntoaan. Vanhuuttaan elävän koiran kautta lapsi oppii näkemään elämän kiertokulun luonnollisena osana elämää.