Elinkaarensa päässä oleva koira

Koiran elinaika

Pienet koirat elävät yleensä suurikokoisia kauemmin: jopa 40 prosenttia pienistä koirista elää yli kymmenen vuotta, mutta suurikokoisista koirista yli 10-vuotiaiksi elää vain noin kymmenen prosenttia.

Vanhuuden merkkejä

Vanheneva koira alkaa osoittaa hidastumisen merkkejä; se haluaa ehkä nukkua aikaisempaa enemmän ja tarvitsee aikaisempaa enemmän omaa rauhaa. Iän myötä koiralle saattaa tulla nivelvaivoja sekä jäykkyyttä. Nivelet saattavat olla kuluneita ja jänteet eivät välttämättä ole enää yhtä kimmoisia kuin koiran nuoruudessa. Hypyt, ylös nouseminen sekä juokseminen saattavat tuottaa vaikeuksia. Esimerkiksi autoon nousemista voi helpottaa portaan avulla ja lenkit pyritään sovittamaan koiran voinnin mukaisiksi.

Koiran painoon kannattaa kiinnittää huomiota, koska ylipaino vaikeuttaa nivelissä esiintyviä ongelmia. Lemmikki ei ikääntyessään enää yleensä kuluta samalla tavalla energiaa kuin nuoruudessaan, koska sen elämänrytmi muuttuu aikaisempaa rauhallisemmaksi ja aineenvaihdunnasta tulee nopeampaa. Ruokintaa tulee siis muuttaa vähentämällä ruokavaliosta rasvaa ja lisäämällä proteiineja. Kivennäisaineet ovat tärkeitä vanheneville nivelille ja vastustuskyvyn kannalta koiran on tärkeää saada ravinnostaan riittävästi C- ja E-vitamiineja. Pehmeä ruoka helpotolddogmaintaa pureskelua.

Hammasvaivat ovat yleisiä vanhenevilla koirilla ja hampaita saattaa irrota. Ihosta voi tulla kuiva ja turkki voi menettää entistä kiiltoaan. Hygienian hoitoon on saatavilla useita apuvälineitä, joita voi käyttää siinä vaiheessa kun lemmikki ei enää itse pysty täysin omasta hygieniastaan huolehtimaan.

Vanhuksen näkökyky alkaa heiketä ja silmiin voi kehittyä kaihi. Tästä syystä on tärkeää, että ympäristö on helppokulkuinen sekä selkeä. Myös koiran kuulo voi osoittaa heikkenemisen merkkejä, mikä vaikeuttaa esimerkiksi ulkoilua. Korvien säännöllinen puhdistaminen on tärkeää.

Dementia on myös koirien vaiva ja se näkyy esimerkiksi koiran älykkyyden tylsistymisenä sekä päättelykyvyn vähenemisenä. Omistajasta saattaa tuntua, että koiran persoonallisuus muuttuu. Aivotoiminnassa tapahtuu tällöin samantapaisia muutoksia kuin Alzheimeria sairastavien ihmisten aivoissa. Seniiliä dementiaa kannattaa epäillä, jos koira alkaa eksyä toistuvasti tutuissa ympäristöissä tai jos sisäsiisti koira alkaa yhtäkkiä pissailla sisälle. Ajantajun menettäminen, vuorokausirytmin sekoaminen, muistin selkeä heikkeneminen sekä sosiaalisten taitojen heikkeneminen saattavat myös olla merkkejä seniilistä dementiasta. Pahimmissa tapauksissa koira ei enää tunnista lainkaan perhettään.